ZAMÓWIENIA

26.05.2021

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 informują o wyborze oferty na „Opracowanie operatu wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu grupowego w miejscowości Sadek gm. Szydłowiec”.

ZESTAWIENIE OFERT CENOWYCH

18.05.2021

INFORMACJA

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 informują o wyborze oferty na „Sukcesywna dostawa komór grobowych żelbetonowych wraz z ich montażem/ wpuszczeniem do wykopu przygotowanego przez Zamawiającego„.

ZESTAWIENIE OFERT CENOWYCH

13.05.2021

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe pn. „Opracowanie operatu wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody na pobór wody podziemnych dla potrzeb wodociągu grupowego w miejscowości Sadek gm. Szydłowiec.”

04.05.2021

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe pn: „Sukcesywna dostawa komór grobowych żelbetonowych wraz z ich montażem/ wpuszczeniem do wykopu przygotowanego przez Zamawiającego„.

25.11.2020

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe pn: „Wykonanie armatury wnętrza przepompowni ścieków w Szydłowcu ul. Sowińskiego”.

23.07.2020 r.

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe pn: „Zakup i dostawa worków do segregacji odpadów komunalnych”

19.05.2020

24.02.2020R.

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe pn: „Sukcesywna dostawa wodomierzy oraz elementów montażowych wodomierzy, na potrzeby Spółki z o. o. Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu, dla obszaru Gminy Szydłowiec w 2020 r.

Załączniki:

16.01.2020 r.

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe pn: „Sukcesywna dostawa wodorotlenku sodu w granulkach przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej”.

Załączniki:


04.07.2019

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Szydłowcu,
ul. Wschodnia 11, ogłasza zapytanie ofertowe na:

„Opracowanie Planu Bezpieczeństwa Wody dla potrzeb Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu”

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

25.06.2019

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na:„Dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu.”

Załączniki:

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym

Wzór umowy

RZUT BUDYNKU ul. Wschodnia 11 Szydłowiec

Oferty należy składać do 1 lipca 2019 do do godziny 13:00

17.05.2019

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

Niniejszym informuję o wyniku postępowania na:

„Wykonanie armatury wnętrza przepompowni ścieków w Szydłowcu ul. Piękna”.

Wybrano ofertę firmy:

CEWAR Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Pancerniaków 1B, 20-331 Lublin

Uzasadnienie: W postępowaniu złożono jedną ofertę.

18.04.2019

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na: „Wykonanie armatury wnętrza przepompowni ścieków w Szydłowcu ul. Piękna”.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Oferty należy składać do 9 maja 2019 r. do godziny 11:00

14.01.2019

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na: „Dostawę i zakup używanego samochodu ciężarowego”.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Druk oferty

Wzór umowy

06.11.2018

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na: „Zakup minikoparki”

Załączniki:

Zapytanie-ofertowe

Druk oferty

Wzór umowy

12.07.2018

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na:  

„Wykonanie modernizacji przepompowni ścieków w Sadku (koło Kościoła) gmina Szydłowiec”

Dokumenty do pobrania:


20.09.2017

OGŁOSZENIE

„Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o. o. w Szydłowcu, ogłasza zapytanie na złożenie oferty dotyczącej przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

Do pobrania:

Załącznik nr 4 ZAPYTANIE OFERTOWE16.01.2017 r.

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na:                                                                                       „Wykonanie monitoringu lokalnego rejonu składowiska odpadów komunalnych o powierzchni 1,48 ha w Szydłowcu w 2017 roku”

Załączniki


12.01.2017

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na realizację zadania „Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy, na potrzeby Spółki z o. o. Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu, dla obszaru Gminy Szydłowiec w 2017 r.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie postępowania wewnętrznego „Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 Euro realizowanych przez „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych”

Załączniki: