Przeskocz do treści

Zamówienia

18.04.2019

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na: "Wykonanie armatury wnętrza przepompowni ścieków w Szydłowcu ul. Piękna".

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Oferty należy składać do 9 maja 2019 r. do godziny 11:00

14.01.2019

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na: "Dostawę i zakup używanego samochodu ciężarowego".

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Druk oferty

Wzór umowy

06.11.2018

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na: "Zakup minikoparki"

Załączniki:

Zapytanie-ofertowe

Druk oferty

Wzór umowy

12.07.2018

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na:  

"Wykonanie modernizacji przepompowni ścieków w Sadku (koło Kościoła) gmina Szydłowiec"

Dokumenty do pobrania:


20.09.2017

OGŁOSZENIE

"Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o. o. w Szydłowcu, ogłasza zapytanie na złożenie oferty dotyczącej przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

Do pobrania:

Załącznik nr 4 ZAPYTANIE OFERTOWE16.01.2017 r.

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na:                                                                                       "Wykonanie monitoringu lokalnego rejonu składowiska odpadów komunalnych o powierzchni 1,48 ha w Szydłowcu w 2017 roku"

Załączniki


12.01.2017

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na realizację zadania „Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy, na potrzeby Spółki z o. o. Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu, dla obszaru Gminy Szydłowiec w 2017 r.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie postępowania wewnętrznego "Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 Euro realizowanych przez "Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Szydłowcu, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych"

Załączniki: