ODPADY

Uwaga!

Wszelkich informacji na temat odpadów komunalnych ich segregacji, odbioru możesz uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu:

786 -126-067 lub (48) 617-04-26

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE!

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W OKRESIE OD   

1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.


HARMONOGRAM – MIASTO:

Harmonogram Szydłowiec rejon A i C 2021

Harmonogram Szydłowiec rejon B i D 2021


HARMONOGRAM – SOŁECTWA:

Harmonogram Sołectwa Rejon A i C 2021

Harmonogram Sołectwa Rejon B i D 2021

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Poniżej przedstawiamy wzór umowy o świadczenie usług odbioru odpadów zmieszanych / zbieranych selektywnie.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Spółka wydzierżawia pojemniki na odpady o pojemności: 1100 l.

[KOSZT DZIERŻAWY KOSZA 24,60 zł / brutto.]

Worki oraz kosze o innej pojemności należy zakupić na własny koszt.