TARYFY

25.11.2020

OGŁOSZENIE

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków

TARYFA

31.01.2019

OGŁOSZENIE

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków

TARYFA

21.12.2017

OGŁOSZENIE

W sprawie wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 24 ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu    w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity – Dz.U. z 2015 r. poz. 139) spółka Wodociągi    i Kanalizacja w Szydłowcu wprowadza nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w brzmieniu określonym  w załącznikach nr 1,2,3,4.

Taryfy obowiązują przez okres 1 roku od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

23.12.2016

OGŁOSZENIE

W sprawie wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 24 ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku                o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity – Dz.U. z 2015 r. poz. 139)spółka Wodociągi                    i Kanalizacja w Szydłowcu wprowadza nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków                            w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1,2,3.

Taryfy obowiązują przez okres 1 roku od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

01.01.2016

OGŁOSZENIE

W sprawie wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 24 ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku                o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity – Dz.U. z 2015 r. poz. 139)spółka Wodociągi    i Kanalizacja w Szydłowcu wprowadza nowe taryfy za zbiorowe           zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków                            w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1,2,3,4.

Taryfy obowiązują przez okres 1 roku od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.