KONTAKT

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o .o. w Szydłowcu

Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec

NIP 799-18-29-239

Regon 672301847

(048) 617-04-26

www.wik.szydlowiec.pl

e-mail: wodociagi@wik-szydlowiec.pl ; moszydlowiec@gmail.pl

Nr wew. Tel. Kom.
PREZES ZARZĄDU 21
730-750-422
GŁÓWNY KSIĘGOWY 20
KASA 24
KIEROWNIK DZIAŁU PRODUKCJI WODY I UTRZYMANIA RUCHU 26 536-847-689
REF. DS. FINANS-KSIĘGOWYCH 27
KADRY 29
BIURO OBSŁUGI KLIENTA 23
DZIAŁ PRODUKCJI WODY I UTRZYMANIA RUCHU 28
FAX 25
TELEFON ALARMOWY
600-223-615

Oczyszczalnia Ścieków

Sowińskiego 46A

(048) 617 – 13 – 64

e–mail: oczyszczalnia-szydlowiec@gmail.com

Nr wew. Tel. kom.
KIEROWNIK DZIAŁU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I EKSPLOATACJI SIECI 22
530-751-487
SPECJALISTA DS. SIECI 21
LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW 23
PRACOWNICY OBSŁUGI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI 24
PRACOWNICY KONSERWACJI SIECI I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
660-839-570

Zamówienie usługi wywozu nieczystości płynnych:

501-325-787

(48) 617-13-64

Zamówienie usługi udrażniania kanalizacji:

530-751-487