TARGOWISKO MIEJSKIE

24.05.2021

Informacja o wyborze ofert

 

Dotyczy:

przetargu ofertowego na rezerwację miejsc handlowych nr 20, 21 w sektorze I na Targowisku Miejskim w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/ Strażackiej w Szydłowcu.

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu zawiadamia, że w przetargu na rezerwację miejsc handlowych nr:

 • 20, 21 w sektorze I na Targowicy Miejskiej przy ul. Wschodniej/ Strażackiej w Szydłowcu Komisja powołana Zarządzeniem nr 5/2021 Prezesa Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu z dnia 04.05.2021r. dokonała wyboru oferty nr 1 złożonej przez:

AGABER

Agnieszka Berlińska

Kowalanka 58

 26-625 Wolanów

 04.05.2021

OGŁOSZENIE

            Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu, ogłasza przetarg ofertowy na rezerwację miejsc handlowych numer:  20, 21 na Targowisku Miejskim  przy ul.Wschodniej/Strażackiej:

25.06.2020

08.06.2020

OGŁOSZENIE

            Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu, ogłasza przetarg ofertowy na rezerwację miejsc handlowych numer:  2, 9, 10, 52 na Targowisku Miejskim  przy ul.Wschodniej/Strażackiej:

06.05.2020

INFORMACJA

Zarządca Targowiska Miejskiego „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Szydłowcu informuje, że dnia 9 maja 2020 r. zostaje otwarte Targowisko przy ul. Wschodniej/ Strażackiej.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2 wprowadzone zostały szczególne zasady dotyczące organizacji i funkcjonowania Targowiska Miejskiego.

 1. Targowisko Miejskie w Szydłowcu czynne w środy i soboty. Dla osób prowadzących handel w godzinach od 5:00 do 13:00, natomiast dla osób kupujących od 6:30 do godziny 13:00.  
 2. W przypadku konieczności oczekiwania na wejście na teren targowiska należy zachować bezpieczna odległość (minimum 2 m) od innych osób.
 3. Przy wejściu na plac targowy zamontowane zostaną dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 4. Na targowisku mogą przebywać osoby nie wykazujące objawów chorobowych. Osoby przeziębione, chore, o zmniejszonej odporności powinny zostać w domach dla bezpieczeństwa własnego oraz  innych mieszkańców.
 5. W tym samym czasie na targowisku mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży, z wyłączeniem osób stanowiących obsługę targowiska oraz straganów.
 6. Należy zachować bezpieczną odległość wynoszącą minimum 2 metry w relacji klient- klient a także klient- sprzedawca.
 7. Osoby przebywające na targowisku mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
 8. Sprzedający ma obowiązek zapewnić Klientom dostęp do środków dezynfekujących oraz rękawiczek jednorazowych.
 9. Na straganach i stoiskach z żywnością zakazuje się kontaktu kupującego z produktami. Wszystkie produkty i towary pakuje i podaje sprzedający.
 10. Osoby wyznaczone w imieniu Zarządcy Targowiska będą kontrolować liczbę wpuszczanych osób oraz informować o konieczności utrzymania bezpiecznej odległości między sobą. Osoby przebywające na Targowisku zobowiązani są stosować się do zaleceń Zarządcy oraz Służb porządkowych.

Wszystkie wprowadzone ograniczenia na Targowisku Miejskim w Szydłowcu podyktowane są  troską o zdrowie mieszkańców Gminy Szydłowiec (zarówno kupujących, jak i handlujących).

W tym trudnym czasie prosimy Państwa o podporządkowanie się zaleceniom, co znacznie ułatwi pracę, a zarazem zapewni bezpieczeństwo.

Z poważaniem:          
              Dariusz Kujbida
              Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu

06.05.2020

INFORMACJE DLA SPRZEDAJĄCYCH

Informujemy, że osoby handlujące mają obowiązek rozłożyć towar w godzinach od 5:00-6:30.

Na targowisko wpuszczane będą tylko osoby posiadające podpisaną umowę rezerwacji lub dzierżawy z Zarządcą Targowiska.

INFORMACJE DLA KUPUJĄCYCH

ZASADY FUNKCJONOWANIA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W CZASIE EPIDEMII

01.04.2020

OGŁOSZENIE

Dla wszystkich Państwa, którzy wystawiali się z produktami żywnościowymi
na Targowicy Miejskiej w Szydłowcu, która została
tymczasowo zamknięta do odwołania z powodu epidemii w naszym kraju,
istnieje możliwość wystawienia swojej oferty na powstałej grupie na
facebooku „Targowisko Szydłowiec”. Gmina Szydłowiec nie pośredniczy w
transakcjach, nie pobiera żadnej prowizji, ale też nie odpowiada za
ewentualne roszczenia. To jest tylko grupa, gdzie sprzedający i kupujący
mają możliwość dojść do porozumienia. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania
podajemy numer do administratorów tej grupy. Usługa jest bezpłatna.

Michał Szymkiewicz – 731876996 Konrad Jóźwik – 501611019

30.01.2020

Informacja o wyborze ofert na rezerwację miejsc handlowych  NR 27 zlokalizowanego w sektorze I oraz 34  w sektorze II na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu (do pobrania w załączniku).

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

14.01.2020 r.

OGŁOSZENIE

            Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu, ogłasza przetarg ofertowy na rezerwację miejsc handlowych numer:  27, 34 na Targowisku Miejskim  przy ul.Wschodniej/Strażackiej:


27.08.2019 r.

OGŁOSZENIE

            Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu, ogłasza przetarg ofertowy na rezerwację miejsc handlowych numer:  B-3, 72, 73, 75 i 76 na Targowisku Miejskim  przy ul.Wschodniej/Strażackiej

11.04.2019

INFORMACJA

Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu informuje, że miejsca nr 72-73 znajdujące się w sektorze III na Targowisku Miejskim zostaną sprzedane zgodnie z art. 67 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w trybie „z wolnej ręki”.

INFORMACJA

25.03.2019

INFORMACJA

Informacja o wyborze ofert na rezerwację miejsc handlowych  NR 25,26,27 w sektorze I oraz miejsca nr 124 w sektorze V na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu (do pobrania w załączniku).

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

12.03.2019 r.

OGŁOSZENIE

            Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu, ogłasza przetarg ofertowy na rezerwację miejsc handlowych numer: 25,26,27,72-73 i 124 na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej

Termin składania ofert: 20.03.2019r. do godz. 10:45

05.02.2019

Regulamin Targowiska Miejskiego przy ulicy Wschodniej / Strażackiej w Szydłowcu obowiązujący od 01.01.2019r.

Regulamin Targowiska Miejskiego

17.05.2018

OGŁOSZENIE

Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu,    ogłasza przetarg ofertowy na rezerwację miejsca handlowego nr 12 położonego na targowisku miejskim w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/Strażackiej

Dokumenty do pobrania:


29.10.2017 r.

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp.  z o. o. w Szydłowcu – ul. Wschodnia 11 ogłaszają przetarg ofertowy na rezerwację miejsca handlowego nr 1 położonego na targowisku miejskim w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/Strażackiej

Dokumenty do pobrania

04.04.2017 r.

OGŁOSZENIE

Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu,    ogłasza przetarg ofertowy na rezerwację miejsc handlowych numer: 4 i 57 na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej

Dokumenty do pobrania:


01.03.2017 r.

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza przetarg ofertowy na:

Rezerwację miejsc handlowych numer 4, 5, 46 położonych na targowisku miejskim w Szydłowcu przy ulicy Wschodniej/Strażackiej na okres 01.04.2017 r. do 31.12.2018 r. „

Załączniki: