Kontakt

„Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Szydłowcu

ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec

tel./fax. (048) 617-04-26
e-mail: kontakt@wik-szydlowiec.pl
e-mail: laboratorium@wik-szydlowiec.pl

Tel. alarmowy w spr. awarii sieci wodociągowej:  784 – 977 – 155

NIP: 799-18-29-239
REGON: 672301847

Oczyszczalnia Ścieków
ul. Sowińskiego 46A, 26-500 Szydłowiec
tel./fax. (048) 617-13-64

Tel. alarmowy w spr. awarii sieci kanalizacyjnej: 660  – 839 – 570