Badania wody

 



WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
[na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)]


STYCZEŃ 2017 r. – MONITORING KONTROLNY

LUTY 2017 r. – MONITORING KONTROLNY

MARZEC 2017 r. – MONITORING KONTROLNY