LABORATORIUM- BADANIA WODY

07.04.2020

Poniżej przedstawiamy ocenę obszarową jakości wody do spożycia przez ludzi za rok 2019.

OCENA JAKOŚCI WODY

 

 

WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
[na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017.2294)]

WRZESIEŃ 2019 r. – MONITORING KONTROLNY

 

CZERWIEC 2019 r. – MONITORING PRZEGLĄDOWY 

MAJ 2019 r. – MONITORING KONTROLNY

KWIECIEŃ 2019 r. – MONITORING KONTROLNY

MARZEC 2019 r. – MONITORING KONTROLNY

LUTY 2019 r. – MONITORING KONTROLNY

STYCZEŃ 2019 r. – MONITORING KONTROLNY

KWIECIEŃ 2018 r. – MONITORING KONTROLNY

MARZEC 2018 r. – MONITORING KONTROLNY

LUTY 2018 r. – MONITORING KONTROLNY

23.01.2019

Informujemy, iż Laboratorium Badań Wody i Ścieków przy Wodociągi             i Kanalizacja Sp. z o. o. w Szydłowcu uzyskało zatwierdzenie do
wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                w Szydłowcu
w dniu 13 grudnia 2018 r. decyzją nr 18/2018.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Laboratorium.