Przeskocz do treści

Badania wody

 WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
[na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017.2294)]

KWIECIEŃ 2018 r. - MONITORING KONTROLNY

MARZEC 2018 r. - MONITORING KONTROLNY

LUTY 2018 r. - MONITORING KONTROLNY