Aktualności

21.12.2017

OGŁOSZENIE

W sprawie wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 24 ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu    w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity – Dz.U. z 2015 r. poz. 139) spółka Wodociągi    i Kanalizacja w Szydłowcu wprowadza nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w brzmieniu określonym                   w załącznikach nr 1,2,3,4.

Taryfy obowiązują przez okres 1 roku od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie

Wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w rozliczeniach ilościowych (zł/m3) na terenie gminy Szydłowiec.

Wysokość miesięcznych stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki na 1 osobę w rozliczeniach ryczałtowych dla gospodarstw domowych – Grupa 1.

Wysokość stawek abonamentowych na odbiorcę.

Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki wynikających z kosztów przeprowadzania prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę.

 

23.12.2016

OGŁOSZENIE

W sprawie wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 24 ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku                o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity – Dz.U. z 2015 r. poz. 139)spółka Wodociągi                    i Kanalizacja w Szydłowcu wprowadza nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków                            w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1,2,3.

Taryfy obowiązują przez okres 1 roku od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

01.01.2016

OGŁOSZENIE

W sprawie wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 24 ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku                o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity – Dz.U. z 2015 r. poz. 139)spółka Wodociągi    i Kanalizacja w Szydłowcu wprowadza nowe taryfy za zbiorowe           zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków                            w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1,2,3,4.

Taryfy obowiązują przez okres 1 roku od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 


21.07.2015

Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym na stanowisko
Wiceprezesa Zarządu Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu
Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Rada Nadzorcza Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu działając na podstawie uchwały nr 7/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie postanowienia o przeprowadzeniu konkursu Wiceprezesa Zarządu w Spółce:

ogłasza konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (26-500 Szydłowiec, ul. Wschodnia 11).
Dokumenty do pobrania:

 

 

15.11.2014
Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego dla zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców gminy Szydłowiec dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki , w kwocie 26.900,00 zł.

 

 

11.03.2014
Na podstawie art.24.ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U. z 2006 roku Nr 123, poz.858 spółka „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu wprowadza nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4.

Taryfy obowiązują przez okres 1 roku od dnia 1 kwietnia 2014r. do dnia 31 marca 2015r.

Załączniki o nowych taryfach są dostępne w zakładce dokumenty.