AKTUALNOŚCI

16.01.2020 r. 

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe pn: „Sukcesywna dostawa wodorotlenku sodu w granulkach przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej”.

Załączniki do pobrania: Zamówienia

14.01.2020 r.

OGŁOSZENIE

Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu,  ogłasza   przetarg ofertowy na rezerwację miejsc handlowych numer:  27, 34  na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej.

Załączniki do pobrania: Targowisko Miejskie

Oferty należy składać do 29.01.2020 r. do godziny 10:45  w siedzibie Spółki przy ul. Wschodniej 11, 26-500 Szydłowiec, w biurze targowiska – boks nr 1 w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/ Strażackiej.


26.11.2019

Zawiadomienie o braku wody

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu zawiadamia odbiorców, że w dniu 28.11.2019 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 z powodu planowanych prac na sieci wodociągowej nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostaną objęte budynki od numeru 1 do 25 A przy ulicy Staszica.

Za utrudnienia przepraszamy

29.10.2019

INFORMACJA

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu informują, że dzień 27 grudnia 2019 r. (Piątek) jest dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym dzień ten odpracowany będzie dnia 16 listopada 2019 r. (Sobota).

Podstawa prawna:

Zarządzenie Prezesa Spółki Nr 19/2019 z dnia  29.10.2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy i ustalenia za ten dzień pracującej soboty dla pracowników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Szydłowcu.

16.09.2019

INFORMACJA

Informacja o wyborze ofert na rezerwację miejsc handlowych  NR B-3 znajdującego się pod filarami pawilonu handlowego, 72, 73, 75, 76  w sektorze III na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu (do pobrania w załączniku).

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

27.08.2019

OGŁOSZENIE

Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu,  ogłasza   przetarg ofertowy na rezerwację miejsc handlowych numer:  B-3, 72, 73, 75, 76 na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej.

Załączniki do pobrania: Targowisko Miejskie

Oferty należy składać do 11.09.2019r. do godziny 10:45  w siedzibie Spółki przy ul. Wschodniej 11, 26-500 Szydłowiec, w biurze targowiska – boks nr 1 w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/ Strażackiej.

„SZYDŁOWIECKA KRANÓWKA JEST DOBRA

Zdrowo i ekonomicznie. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu zachęca do picia wody z kranu.

Woda z kranu posiada minerały w tym biopierwiastki takie jak wapń i magnez. Jakość wody jest kontrolowana, także podczas transportu rurami. Picie wody kranowej nie odpowiada za powstawanie kamieni nerkowych oraz żółciowych. Więcej faktów i mitów, oraz informacji dotyczących „kranówki” znajdziecie na stronie: www.pijwodezkranu.org/ 

Informacje na temat badań wody znajdują się na stronie: http://www.wik-szydlowiec.pl/index.php/badania-wody/ „

04.07.2019

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11, ogłasza zapytanie ofertowe na:

„Opracowanie Planu Bezpieczeństwa Wody dla potrzeb Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu”

Załącznik do pobrania w zakładce Zamówienia

02.07.2019

INFORMACJA

Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu, informuje że zapytanie ofertowe na: „Dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu” nie zostało rozstrzygnięte. Wartość wszystkich złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert znacznie przekracza kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

25.06.2019

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na:„Dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu.”

Załączniki do pobrania w zakładce Zamówienia

Oferty należy składać do 1 lipca 2019 do do godziny 13:00

17.05.2019

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

Niniejszym informuję o wyniku postępowania na:

„Wykonanie armatury wnętrza przepompowni ścieków w Szydłowcu ul. Piękna”.

Wybrano ofertę firmy:

CEWAR Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Pancerniaków 1B, 20-331 Lublin

Uzasadnienie: W postępowaniu złożono jedną ofertę.


18.04.2019

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na: „Wykonanie armatury wnętrza przepompowni ścieków w Szydłowcu ul. Piękna”.

Załączniki do pobrania w zakładce Zamówienia

Oferty należy składać do 9 maja 2019 do do godziny 11:00

08.04.2019

OGŁOSZENIE
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu informują,że dzień 02. 05. 2019 r.(Czwartek) jest dniem wolnym od pracy.        W związku z powyższym dzień ten odpracowany będzie dnia          27 kwietnia 2019 r. (Sobota). 
Podstawa prawna:
Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki Nr 8/2019  z dnia 29. 03. 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy i ustalenia za ten dzień pracującej soboty dla pracowników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu.
                                                                                                Prezes Zarządu
mgr inż. Dariusz Kujbida

25.03.2019

INFORMACJA

Informacja o wyborze ofert na rezerwację miejsc handlowych  NR 25,26,27 w sektorze I oraz miejsca nr 124 w sektorze V na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu (do pobrania w załączniku).

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

12.03.2019

OGŁOSZENIE

Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu,  ogłasza przetarg ofertowy na rezerwację miejsc handlowych numer: 25,26,27,72-73 i 124 na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej.

Załączniki do pobrania: Targowisko Miejskie

29.01.2019

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Szydłowcu dołączyła do programu „Polska Bezgotówkowa” w związku z powyższym informujemy, że od dnia 01.02.2019 r. za wykonane usługi przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu będzie można dokonać płatności kartą.

23.01.2019

INFORMACJA

Informujemy, iż Laboratorium Badań Wody i Ścieków przy Wodociągi i 
Kanalizacja Sp. z o. o. w Szydłowcu uzyskało zatwierdzenie do 
wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu w dniu 13 grudnia 2018 r. decyzją nr 18/2018.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Laboratorium.

18.01.2019

UWAGA!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE:

„Dostawę i zakup używanego samochodu ciężarowego”.

Ostateczny termin składania ofert: 25.01.2019r.

14.01.2019

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na: „Dostawę i zakup używanego samochodu ciężarowego”.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Druk oferty

Wzór umowy

07.01.2019

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu informują,  że od 1 stycznia 2019  r. nastąpiła zmiana stawki za wykonanie usług przez pracowników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu

Podstawa prawna:

Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki Nr 15/2018  z dnia 11. 12. 2018 r. w sprawie nowych stawek na usługi.

Więcej informacji o nowych stawkach w zakładce usługi.

04.01.2019

ZAWIADOMIENIE O BRAKU WODY

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu zawiadamia, że w związku z koniecznością wykonania pilnych prac konserwacyjnych w dniu 08.01.2019r. w godz. 9:30 – 14:00 nastąpi przetrwa w dostawie wody, która obejmie:

  • bloki ul. Wschodnia nr 1, 3, 5
  • pawilony handlowe ul. Kolejowa nr 9, 9a

Za utrudnienia przepraszamy.

06.11.2018

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na: „Zakup minikoparki”

Załączniki:

Zapytanie-ofertowe

Druk oferty

Wzór umowy

28.08.2018

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na:  „Wykonanie modernizacji przepompowni ścieków w Sadku (koło Kościoła) gmina Szydłowiec”

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

27.08.2018

INFORMACJA

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, informują, że przetarg na „Wykonanie modernizacji przepompowni ścieków w Sadku (koło Kościoła) gmina Szydłowiec” został unieważniony. Kwota zaproponowana przez oferenta rażąco przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia przez zamawiającego

12.07.2018

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na:  „Wykonanie modernizacji przepompowni ścieków w Sadku (koło Kościoła) gmina Szydłowiec”

Załączniki dostępne w zakładce Zamówienia.


24.05.2018

INFORMACJA

Informacja o wyborze ofert na rezerwację miejsca handlowego NR 12                          na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu                      (do pobrania w załączniku).

ZAŁĄCZNIK


13.03.2018

OGŁOSZENIE
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu informują,że dzień 30. 03. 2018 r.(Piątek) jest dniem wolnym od pracy za dzień 06. 01. 2018 r.
Podstawa prawna:
Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki Nr 1/2018  z dnia 03. 01. 2018r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
                                                                                                                  Prezes Zarządu
mgr inż. Dariusz Kujbida

21.12.2017

OGŁOSZENIE

W sprawie wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Załączniki o nowych taryfach są dostępne w zakładce taryfy.


28.03.2017

INFORMACJA

Informacja o wyborze ofert na rezerwację miejsca handlowego na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu (do pobrania w załączniku).

ZAŁĄCZNIK


23.12.2016

Zapraszamy do korzystania z usług Oczyszczalni Ścieków w Szydłowcu.

Świadczymy usługi asenizacyjne m.in. wywóz nieczystości płynnych          (wywóz szamba) oraz udrażnianie i oczyszczanie kanalizacji.
Działamy na terenie powiatu Szydłowiec.

Gwarantujemy sprawną i terminową realizację
zawsze w konkurencyjnych cenach.
Świadczymy usługi dla firm, instytucji i klientów indywidualnych.

Tel: 501 – 325 – 787

lub 48 617 – 13 – 64


23.12.2016

OGŁOSZENIE

W sprawie wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Załączniki o nowych taryfach są dostępne w zakładce taryfy.


10.11.2016

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH  

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Szydłowcu informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe znajdujące się w pawilonie handlowym na Targowisku Miejskim w Szydłowcu                        przy ul. Wschodniej/ Strażackiej o powierzchni użytkowej 8,5 m2.

Miesięczny czynsz za dzierżawę boksu handlowego wynosi

278,59 zł/ netto plus media.
Lokale wyposażone są w instalację wodną, kanalizacyjną i elektryczną.
Lokale idealnie nadają się do prowadzenia działalności handlowej, gastronomicznej lub usługowej.
Osoby zainteresowane wynajęciem prosimy o kontakt od poniedziałku             do piątku w godzinach

7.00-15.00 pod numerem telefonu: (48) 617-04-26.


01.01.2016

OGŁOSZENIE

W sprawie wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Załączniki o nowych taryfach są dostępne w zakładce taryfy.


21.07.2015

OGŁOSZENIEOgłoszenie o postępowaniu konkursowym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu
Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Rada Nadzorcza Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu działając na podstawie uchwały nr 7/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie postanowienia o przeprowadzeniu konkursu Wiceprezesa Zarządu w Spółce:


15.11.2014
Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego dla zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców gminy Szydłowiec dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki , w kwocie 26.900,00 zł.


11.03.2014
Na podstawie art.24.ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U. z 2006 roku Nr 123, poz.858 spółka „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu wprowadza nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4.

Taryfy obowiązują przez okres 1 roku od dnia 1 kwietnia 2014r. do dnia 31 marca 2015r.

Załączniki o nowych taryfach są dostępne w zakładce dokumenty.