Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu

 
 aktualnosci

21.12.2017

OGŁOSZENIE

W sprawie wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 24 ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu    w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity – Dz.U. z 2015 r. poz. 139) spółka Wodociągi    i Kanalizacja w Szydłowcu wprowadza nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w brzmieniu określonym                   w załącznikach nr 1,2,3,4.

Taryfy obowiązują przez okres 1 roku od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie

Wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w rozliczeniach ilościowych (zł/m3) na terenie gminy Szydłowiec.

Wysokość miesięcznych stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki na 1 osobę w rozliczeniach ryczałtowych dla gospodarstw domowych – Grupa 1.

Wysokość stawek abonamentowych na odbiorcę.

Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki wynikających z kosztów przeprowadzania prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę.

 

15.11.2017 r.

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu, zawiadamia o wyborze oferty na rezerwację miejsca handlowego nr 1 na Targowicy Miejskiej

przy ul. Wschodniej/Strażackiej pobierz 

 

29.10.2017 r.

OGŁOSZENIE

WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. W SZYDŁOWCU – UL. WSCHODNIA 11

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY

na rezerwację miejsca handlowego nr 1 położonego na targowisku miejskim w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/Strażackiej

Dokumenty do pobrania

  1. Ogłoszenie o przetargu ofertowym 
  2. Regulamin.
  3. Oferta.

 

20.09.2017 r.

OGŁOSZENIE

„Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o. o. w Szydłowcu, ogłasza zapytanie na złożenie oferty dotyczącej przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

Do pobrania: Załącznik nr 4 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.04.2017 r.

Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu,    ogłasza przetarg ofertowy na rezerwację miejsc handlowych numer: 4 i 57 na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie nr 4/2017
Załącznik nr 1 – Regulamin
Załącznik nr 2  – Ogłoszenie
Załącznik nr 3 –  Umowa
Załącznik nr 4 – Skład Komisji Przetargowej
Załącznik nr 5 – Oferta

 

28.03.2017 r.

INFORMACJA

Informacja o wyborze ofert na rezerwację miejsca handlowego na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu (do pobrania w załączniku).

ZAŁĄCZNIK

01.03.2017 r.

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11
ogłasza przetarg ofertowy na:

Rezerwację miejsc handlowych numer 4, 5, 46 położonych na targowisku miejskim w Szydłowcu przy ulicy Wschodniej/Strażackiej na okres 01.04.2017 r. do 31.12.2018 r. ” Załączniki:

Załącznik nr 1 – REGULAMIN

Załącznik nr 2 – OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Załącznik nr 3 – UMOWA REZERWACJI

Załącznik nr 5 – OFERTA

16.01.2017 r.

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na:                                                                                       „Wykonanie monitoringu lokalnego rejonu składowiska odpadów komunalnych o powierzchni 1,48 ha w Szydłowcu w 2017 roku”

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

 

13.01.2017r.

W związku z trwającymi pracami naprawczymi sieci wodociągowej    z powodu awarii na ul. Jachowskiego 2,  uprzejmie informujemy, iż  przewidziany czas  przywrócenia dostaw wody planowany jest na godzinę 14 – tą.

Przepraszamy za utrudnienia

12.01.2017r.

W związku z trwającymi pracami naprawczymi sieci wodociągowej    z powodu awarii na ul. Targowej,  uprzejmie informujemy, iż  przewidziany czas  przywrócenia dostaw wody planowany jest na godzinę 12 – tą.

Przepraszamy za utrudnienia

12.01.2017r.

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na realizację zadania Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy, na potrzeby Spółki z o. o. Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu, dla obszaru Gminy Szydłowiec w 2017 r.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie postępowania wewnętrznego „Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 Euro realizowanych przez „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych”

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Ogłoszenie

11.01.2017r.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ

W związku z trwającymi pracami naprawczymi sieci wodociągowej ul. Wschodnia/Staszica uprzejmie informujemy, iż  przewidziany czas  przywrócenia dostaw wody planowany jest na godzinę 19 – tą.

Przepraszamy za utrudnienia

 

23.12.2016

Ogłoszenie w sprawie wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków… więcej

Zapraszamy do korzystania z usług Oczyszczalni Ścieków w Szydłowcu.

Świadczymy usługi asenizacyjne m.in. wywóz nieczystości płynnych         (wywóz szamba) oraz udrażnianie i oczyszczanie kanalizacji.
Działamy na terenie powiatu Szydłowiec.

Gwarantujemy sprawną i terminową realizację
zawsze w konkurencyjnych cenach.
Świadczymy usługi dla firm, instytucji i klientów indywidualnych.

Tel: 501 – 325 – 787 lub 48 617 – 13 – 64


OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH 10.11.2016 r.

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Szydłowcu informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe znajdujące się w pawilonie handlowym na Targowisku Miejskim w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/ Strażackiej o powierzchni użytkowej 8,5 m2.

Miesięczny czynsz za dzierżawę boksu handlowego wynosi

278,59 zł/ netto plus media.
Lokale wyposażone są w instalację wodną, kanalizacyjną i elektryczną.
Lokale idealnie nadają się do prowadzenia działalności handlowej, gastronomicznej lub usługowej.
Osoby zainteresowane wynajęciem prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach

7.00-15.00 pod numerem telefonu: (48) 617-04-26.

OGŁOSZENIE:

28.07.2016 r.

„Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Szydłowcu, ogłasza przetarg na rezerwację miejsca handlowego, na Targowisku Miejskim, mieszczącym się przy ul. Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu.

Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na rezerwację  miejsca handlowego.
  2. Zarządzenie Prezesa Spółki „WiK”, z dnia 28.07.2016 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu ofertowego.
  3. Regulamin pisemnego przetargu ofertowego.
  4. Oferta na rezerwację miejsca handlowego.
  5. Skład Komisji Przetargowej.
  6. Umowa rezerwacji stanowiska handlowego.
  7. Oświadczenie.

 

Nasz adres:
Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Szydłowcu
ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec
NIP: 799-18-29-239
tel./fax: (048) 617-04-26
e-mail: kontakt@wik-szydlowiec.pl