15.11.2014
Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego dla zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców gminy Szydłowiec dofinansowany przez Wojewódzki... 

11.03.2014
Na podstawie art.24.ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U. z 2006 roku Nr 123, poz.858 spółka „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu wprowadza nowe taryfy. 


 
Nasz adres:
Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Szydłowcu
ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec
NIP: 799-18-29-239
tel./fax: (048) 617-04-26
e-mail: kontakt@wik-szydlowiec.pl
 
2007 ® Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu
Projekt i wykonanie: