AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe pn: „Sukcesywna dostawa wodorotlenku sodu w granulkach przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej”.

Załączniki do pobrania:  Zamówienia

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe pn: „Wykonanie monitoringu lokalnego rejonu składowiska odpadów komunalnych o powierzchni 1,48 ha
w Szydłowcu w latach 2022-2023.”

Załączniki do pobrania:  Zamówienia

INFORMACJA

INFORMUJEMY, IŻ ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM PREZESA ZARZĄDU SPÓŁJKI WODOCIĄGI I KANALIZACJA W SZYDŁOWCU DZIEŃ 24-12-2021 JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTE TJ. 25-12-2021R.

UWAGA!

WŁAŚCICIELU PAMIĘTAJ!

 DESZCZÓWKI NIE WOLNO ODPROWADZAC DO KANALIZACJI SANITARNEJ!

W myśl przepisu art. 9 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028) zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

                Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa wprowadzanie ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej jest zakazane. W związku z powyższym  Szydłowieckie Wodociągi prowadzą wzmożone kontrole w tym zakresie, dlatego przypominamy, że nielegalne odprowadzanie deszczówki może skończyć się sporymi problemami, w tym nawet odłączeniem od sieci kanalizacyjnej.

Właściciele nieruchomości powinni bać się nie tylko kar wynikających z wykrycia nielegalnego odprowadzania deszczówki ale także powinni pamiętać, że przy większych opadach – ulewach może po prostu dojść do zalania nieruchomości nieczystościami.

                Istnieją różne sposoby zagospodarowywania lub przechowywania deszczówki. Do przechowywania wody może posłużyć oczko wodne, beczka lub inna instalacja. Zgromadzona woda opadowa może być wykorzystana np. do podlewania ogródka czy trawnika.

26.08.2021

INFORMACJA

Dotyczy:
przetargu ofertowego na rezerwację miejsca handlowego nr 2 w sektorze I na Targowisku Miejskim w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/ Strażackiej w Szydłowcu.

           „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu zawiadamia, że w przetargu na rezerwację miejsca handlowego nr 2 w sektorze I na Targowicy Miejskiej przy ul. Wschodniej/ Strażackiej w Szydłowcu Komisja powołana Zarządzeniem nr 9/2021 Prezesa Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu z dnia 17.08.2021r. dokonała wyboru oferty nr 1 złożonej przez:

PHU PIOTRO-ZBYT Piotr Radka
Ul. Legionów Polskich 12/16
26-400 Przysucha

17.07.2021

OGŁOSZENIE

    Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu, ogłasza przetarg ofertowy na rezerwację miejsca handlowego numer:  2 na Targowisku Miejskim  przy ul. Wschodniej/Strażackiej.

Załączniki do pobrania: Targowisko Miejskie

Oferty należy składać do 25.08.2021 r. do godziny 10:45  w siedzibie Spółki przy ul. Wschodniej 11, 26-500 Szydłowiec, w biurze targowiska – boks nr 1 w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/ Strażackiej.

26.05.2021

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 informują o wyborze oferty na „Opracowanie operatu wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu grupowego w miejscowości Sadek gm. Szydłowiec”.

24.05.2021

Informacja o wyborze ofert

Dotyczy:
przetargu ofertowego na rezerwację miejsc handlowych nr 20, 21 w sektorze I na Targowisku Miejskim w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/ Strażackiej w Szydłowcu.

           „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu zawiadamia, że w przetargu na rezerwację miejsc handlowych nr 20, 21 w sektorze I na Targowicy Miejskiej przy ul. Wschodniej/ Strażackiej w Szydłowcu Komisja powołana Zarządzeniem nr 5/2021 Prezesa Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu z dnia 04.05.2021r. dokonała wyboru oferty nr 1 złożonej przez:

AGABER
Agnieszka Berlińska
Kowalanka 58,
 26-625 Wolanów

20.05.2021

INFORMACJA

W związku z zarządzeniem nr 4/2021 Prezesa Zarządu Spółki WiK w Szydłowcu z dnia 29 kwietnie 2021r. informujemy, iż dzień 4 czerwca 2021 ustalono dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 1 maja 2021r.

18.05.2021

INFORMACJA

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 informują o wyborze oferty na „Sukcesywna dostawa komór grobowych żelbetonowych wraz z ich montażem/ wpuszczeniem do wykopu przygotowanego przez Zamawiającego„.

13.05.2021


Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe pn. „Opracowanie operatu wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody na pobór wody podziemnych dla potrzeb wodociągu grupowego w miejscowości Sadek gm. Szydłowiec.”

Załączniki do pobrania: Zamówienia

04.05.2021

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe pn: „Sukcesywna dostawa komór grobowych żelbetonowych wraz z ich montażem/ wpuszczeniem do wykopu przygotowanego przez Zamawiającego„.

Załączniki do pobrania: Zamówienia

OGŁOSZENIE  

    Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu, ogłasza przetarg ofertowy na rezerwację miejsc handlowych numer:  20, 21 na Targowisku Miejskim  przy ul. Wschodniej/Strażackiej.

Załączniki do pobrania: Targowisko Miejskie

Oferty należy składać do 19.05.2021 r. do godziny 10:45  w siedzibie Spółki przy ul. Wschodniej 11, 26-500 Szydłowiec, w biurze targowiska – boks nr 1 w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/ Strażackiej.

07.04.2021

Jak wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021?

Spis jest naprawdę łatwy! Wystarczy wejść na stronę internetową Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) oraz skorzystać z wygodnej i bezpiecznej aplikacji spisowej. Zrób to jak najszybciej!

Z obowiązku spisowego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) możemy się wywiązać już od 1 kwietnia. Wtedy zacznie działać aplikacja spisowa NSP 2021 – podstawowa i OBOWIĄZKOWA metoda spisu. Nie warto z tym zwlekać!

Do aplikacji zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

Nie masz komputera? Pomogą urzędnicy

Osoby, które nie mają komputera lub telefonu z Internetem, mogą poprosić o pomoc najbliższych lub udać się do Urzędu Gminy lub Miasta i zgłosić chęć udziału w NSP 2021.  Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowany komputer z dostępem do sieci internetowej. W razie pytań lub problemów wsparciem będzie służyć wyznaczony do tego pracownik Urzędu.

Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześniej sprawdzić telefonicznie dostępność punktu  spisowego i umówić się w Urzędzie  na konkretną godzinę.

Można również spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99.

Rachmistrz ostatnią deską ratunku

Jeśli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet – w domu lub w Urzędzie Gminy/Miasta – musimy spodziewać się telefonu od rachmistrza lub jego wizyty. WAŻNE – gdy skontaktuje się z nami rachmistrz, nie możemy już odmówić udziału i musimy się spisać. Z tego względu – podkreślmy to raz jeszcze – warto spisać się samemu przez Internet w dogodnym dla nas terminie.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

05.01.2021

OGŁOSZENIE

               Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu informują, że od 1 stycznia 2021r. nastąpiła zmiana stawki za wykonanie usług przez pracowników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu
Podstawa prawna:
Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki Nr 14/2020  z dnia 17.12.2020r. w sprawie nowych stawek na usługi.

Więcej informacji o nowych stawkach w zakładce CENNIK USŁUG


08.12.2020

INFORMACJA

 „Wodociągi i Kanalizacja”  Spółka z o. o. w Szydłowcu zawiadamia  o unieważnieniu  postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie  przetargu  nieograniczonego  na zadanie pod nazwą: „Wykonanie armatury  wnętrza przepompowni ścieków w Szydłowcu ul. Sowińskiego (ZAMEK).”

UNIEWAZNIENIE PRZETARGU


04.12.2020

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu informują, że dzień 24 grudzień 2020 r.(czwartek) jest dniem wolnym od pracy za dzień 26.12. 2020 r.
Podstawa prawna:
Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki Nr 12/2020  z dnia 03. 12. 2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
 Prezes Zarządu
mgr inż. Dariusz Kujbida

25.11.2020

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe pn: „Wykonanie armatury wewnętrznej przepompowni ścieków w Szydłowcu ul. Sowińskiego”.

Załączniki do pobrania: Zamówienia

25.11.2020

INFORMACJA

Na podstawie art.24c ust. 2  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 roku, poz.1437, j. t. ze zm.) spółka „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu wprowadza nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1

Taryfy obowiązują przez okres 3 lat i obowiązują od dnia 7 grudnia 2020r. 

Załączniki o nowych taryfach są dostępne w zakładce Taryfy.

20.10.2020

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORSTW!

W związku z prowadzeniem przez Spółkę odbioru odpadów komunalnych od osób indywidulanych jak i przedsiębiorstw, informujemy, że do dnia 30.10.2020r. można zawrzeć z umowę na odbiór odpadów komunalnych wytwarzanych w związku z prowadzeniem przez Państwa działalnością. 

Uwaga!

W okresie od 01 października 2020 r. do 31.12.2020 r. Spółka „Wodociągi i Kanalizacja ” Sp. z o.o. w Szydłowcu prowadzić będzie odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Szydłowiec. Wszystkich informacji na temat odpadów komunalnych ich segregacji, odbioru możesz uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu:

786 -126-067 lub (48) 617-04-26

21.08.2020

INFORMACJA

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 informują o wyborze oferty na „Zakup i dostawa worków do segregacji odpadów komunalnych”

ogłoszenie wyniku postępowania

23.07.2020 r. 

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe pn: „Zakup i dostawa worków do segregacji odpadów komunalnych”

Załączniki do pobrania: Zamówienia

08.06.2020

OGŁOSZENIE

            Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu, ogłasza przetarg ofertowy na rezerwację miejsc handlowych numer:  2, 9, 10, 52 na Targowisku Miejskim  przy ul.Wschodniej/Strażackiej.

Załączniki do pobrania: Targowisko Miejskie

Oferty należy składać do 24.06.2020 r. do godziny 10:45  w siedzibie Spółki przy ul. Wschodniej 11, 26-500 Szydłowiec, w biurze targowiska – boks nr 1 w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/ Strażackiej.

03.06.2020

19.05.2020

ZAWIADOMIENIE O BRAKU WODY

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu zawiadamia odbiorców, że w dniu 21.05.2020 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 z powodu planowanych prac na sieci wodociągowej nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostały objęte budynki o numerach 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8 przy ulicy Jachowskiego, numery 1A, 3, 3A przy ulicy Staszica, numery 62, 64 przy ulicy Wschodniej. 

Za utrudnienia przepraszamy.

19.05.2020

06.05.2020

INFORMACJA

Zarządca Targowiska Miejskiego „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Szydłowcu informuje, że dnia 9 maja 2020 r. zostaje otwarte Targowisko przy ul. Wschodniej/ Strażackiej.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2 wprowadzone zostały szczególne zasady dotyczące organizacji i funkcjonowania Targowiska Miejskiego.

 1. Targowisko Miejskie w Szydłowcu czynne w środy i soboty. Dla osób prowadzących handel w godzinach od 5:00 do 13:00, natomiast dla osób kupujących od 6:30 do godziny 13:00.  
 2. W przypadku konieczności oczekiwania na wejście na teren targowiska należy zachować bezpieczna odległość (minimum 2 m) od innych osób.
 3. Przy wejściu na plac targowy zamontowane zostaną dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 4. Na targowisku mogą przebywać osoby nie wykazujące objawów chorobowych. Osoby przeziębione, chore, o zmniejszonej odporności powinny zostać w domach dla bezpieczeństwa własnego oraz  innych mieszkańców.
 5. W tym samym czasie na targowisku mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży, z wyłączeniem osób stanowiących obsługę targowiska oraz straganów.
 6. Należy zachować bezpieczną odległość wynoszącą minimum 2 metry w relacji klient- klient a także klient- sprzedawca.
 7. Osoby przebywające na targowisku mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
 8. Sprzedający ma obowiązek zapewnić Klientom dostęp do środków dezynfekujących oraz rękawiczek jednorazowych.
 9. Na straganach i stoiskach z żywnością zakazuje się kontaktu kupującego z produktami. Wszystkie produkty i towary pakuje i podaje sprzedający.
 10. Osoby wyznaczone w imieniu Zarządcy Targowiska będą kontrolować liczbę wpuszczanych osób oraz informować o konieczności utrzymania bezpiecznej odległości między sobą. Osoby przebywające na Targowisku zobowiązani są stosować się do zaleceń Zarządcy oraz Służb porządkowych.

Wszystkie wprowadzone ograniczenia na Targowisku Miejskim w Szydłowcu podyktowane są  troską o zdrowie mieszkańców Gminy Szydłowiec (zarówno kupujących, jak i handlujących).

W tym trudnym czasie prosimy Państwa o podporządkowanie się zaleceniom, co znacznie ułatwi pracę, a zarazem zapewni bezpieczeństwo.

Z poważaniem:          
              Dariusz Kujbida
              Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu

06.05.2020

INFORMACJE DLA SPRZEDAJĄCYCH

Informujemy, że osoby handlujące mają obowiązek rozłożyć towar w godzinach od 5:00-6:30.

Na targowisko wpuszczane będą tylko osoby posiadające podpisaną umowę rezerwacji lub dzierżawy z Zarządcą Targowiska.

INFORMACJA DLA KUPUJĄCYCH

ZASADY FUNKCJONOWANIA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W CZASIE EPIDEMII

01.04.2020

OGŁOSZENIE

Dla wszystkich Państwa, którzy wystawiali się z produktami żywnościowymi
na Targowicy Miejskiej w Szydłowcu, która została
tymczasowo zamknięta do odwołania z powodu epidemii w naszym kraju,
istnieje możliwość wystawienia swojej oferty na powstałej grupie na
facebooku „Targowisko Szydłowiec”. Gmina Szydłowiec nie pośredniczy w
transakcjach, nie pobiera żadnej prowizji, ale też nie odpowiada za
ewentualne roszczenia. To jest tylko grupa, gdzie sprzedający i kupujący
mają możliwość dojść do porozumienia. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania
podajemy numer do administratorów tej grupy. Usługa jest bezpłatna.

Michał Szymkiewicz – 731876996 Konrad Jóźwik – 501611019

24.03.2020

INFORMACJA

 W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce kasa Spółki jest zamknięta. Inkasenci nie będą robić odczytów wodomierzy, wystawiają jedynie faktury zawierające prognozę zużycia wody. Stan wodomierza można podawać telefonicznie pod nr 48 617-04-26 (w.24). Prognozowe faktury będą roznoszone i wrzucane do skrzynek przy posesjach. Pamiętaj, że Inkasent nie będzie przyjmował w tym okresie wpłat za zużycie wody. Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe Spółki nr 59 9132 0001 0134 3905 2000 0010. Prosimy w tytule przelewu wpisywać imię i nazwisko płatnika oraz ID znajdujące się na fakturze.

12.03.2020 r.


24.02.2020r.

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe pn: „Sukcesywna dostawa wodomierzy oraz elementów montażowych wodomierzy, na potrzeby Spółki z o. o. Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu, dla obszaru Gminy Szydłowiec w 2020 r.”

Załączniki do pobrania: Zamówienia

30.01.2020

Informacja o wyborze ofert na rezerwację miejsc handlowych  NR 27 zlokalizowanego w sektorze I oraz 34  w sektorze II na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu (do pobrania w załączniku).

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

16.01.2020 r. 

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe pn: „Sukcesywna dostawa wodorotlenku sodu w granulkach przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej”.

Załączniki do pobrania: Zamówienia

14.01.2020r.

OGŁOSZENIE

Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu,  ogłasza   przetarg ofertowy na rezerwację miejsc handlowych numer:  27, 34  na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej.

Załączniki do pobrania: Targowisko Miejskie

Oferty należy składać do 29.01.2020 r. do godziny 10:45  w siedzibie Spółki przy ul. Wschodniej 11, 26-500 Szydłowiec, w biurze targowiska – boks nr 1 w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/ Strażackiej.

26.11.2019

Zawiadomienie o braku wody

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu zawiadamia odbiorców, że w dniu 28.11.2019 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 z powodu planowanych prac na sieci wodociągowej nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostaną objęte budynki od numeru 1 do 25 A przy ulicy Staszica.

Za utrudnienia przepraszamy

29.10.2019

INFORMACJA

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu informują, że dzień 27 grudnia 2019 r. (Piątek) jest dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym dzień ten odpracowany będzie dnia 16 listopada 2019 r. (Sobota).

Podstawa prawna:

Zarządzenie Prezesa Spółki Nr 19/2019 z dnia  29.10.2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy i ustalenia za ten dzień pracującej soboty dla pracowników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Szydłowcu.

16.09.2019

INFORMACJA

Informacja o wyborze ofert na rezerwację miejsc handlowych  NR B-3 znajdującego się pod filarami pawilonu handlowego, 72, 73, 75, 76  w sektorze III na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu (do pobrania w załączniku).

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

27.08.2019

OGŁOSZENIE

Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu,  ogłasza   przetarg ofertowy na rezerwację miejsc handlowych numer:  B-3, 72, 73, 75, 76 na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej.

Załączniki do pobrania: Targowisko Miejskie

Oferty należy składać do 11.09.2019r. do godziny 10:45  w siedzibie Spółki przy ul. Wschodniej 11, 26-500 Szydłowiec, w biurze targowiska – boks nr 1 w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/ Strażackiej.

SZYDŁOWIECKA KRANÓWKA JEST DOBRA

Zdrowo i ekonomicznie. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu zachęca do picia wody z kranu.

Woda z kranu posiada minerały w tym biopierwiastki takie jak wapń i magnez. Jakość wody jest kontrolowana, także podczas transportu rurami. Picie wody kranowej nie odpowiada za powstawanie kamieni nerkowych oraz żółciowych. Więcej faktów i mitów, oraz informacji dotyczących „kranówki” znajdziecie na stronie: www.pijwodezkranu.org/ 

Informacje na temat badań wody znajdują się na stronie: http://www.wik-szydlowiec.pl/index.php/badania-wody/ „

04.07.2019

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11, ogłasza zapytanie ofertowe na:

„Opracowanie Planu Bezpieczeństwa Wody dla potrzeb Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu”

Załącznik do pobrania w zakładce Zamówienia

02.07.2019

INFORMACJA

Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu, informuje że zapytanie ofertowe na: „Dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu” nie zostało rozstrzygnięte. Wartość wszystkich złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert znacznie przekracza kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

25.06.2019

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na:„Dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu.”

Załączniki do pobrania w zakładce Zamówienia

Oferty należy składać do 1 lipca 2019 do do godziny 13:00

17.05.2019

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

Niniejszym informuję o wyniku postępowania na:

„Wykonanie armatury wnętrza przepompowni ścieków w Szydłowcu ul. Piękna”.

Wybrano ofertę firmy:

CEWAR Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Pancerniaków 1B, 20-331 Lublin

Uzasadnienie: W postępowaniu złożono jedną ofertę.

18.04.2019

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na: „Wykonanie armatury wnętrza przepompowni ścieków w Szydłowcu ul. Piękna”.

Załączniki do pobrania w zakładce Zamówienia

Oferty należy składać do 9 maja 2019 do do godziny 11:00

08.04.2019

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu informują,że dzień 02. 05. 2019 r.(Czwartek) jest dniem wolnym od pracy.        W związku z powyższym dzień ten odpracowany będzie dnia          27 kwietnia 2019 r. (Sobota). 
Podstawa prawna:
Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki Nr 8/2019  z dnia 29. 03. 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy i ustalenia za ten dzień pracującej soboty dla pracowników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu.
                                                                                                Prezes Zarządu
mgr inż. Dariusz Kujbida

25.03.2019

INFORMACJA

Informacja o wyborze ofert na rezerwację miejsc handlowych  NR 25,26,27 w sektorze I oraz miejsca nr 124 w sektorze V na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu (do pobrania w załączniku).

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

12.03.2019

OGŁOSZENIE

Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu,  ogłasza przetarg ofertowy na rezerwację miejsc handlowych numer: 25,26,27,72-73 i 124 na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej.

Załączniki do pobrania: Targowisko Miejskie

29.01.2019

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Szydłowcu dołączyła do programu „Polska Bezgotówkowa” w związku z powyższym informujemy, że od dnia 01.02.2019 r. za wykonane usługi przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu będzie można dokonać płatności kartą.

23.01.2019

INFORMACJA

Informujemy, iż Laboratorium Badań Wody i Ścieków przy Wodociągi i 
Kanalizacja Sp. z o. o. w Szydłowcu uzyskało zatwierdzenie do 
wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu w dniu 13 grudnia 2018 r. decyzją nr 18/2018.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Laboratorium.

18.01.2019

UWAGA!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE:

„Dostawę i zakup używanego samochodu ciężarowego”.

Ostateczny termin składania ofert: 25.01.2019r.

14.01.2019

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na: „Dostawę i zakup używanego samochodu ciężarowego”.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Druk oferty

Wzór umowy

07.01.2019

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu informują,  że od 1 stycznia 2019  r. nastąpiła zmiana stawki za wykonanie usług przez pracowników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu

Podstawa prawna:

Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki Nr 15/2018  z dnia 11. 12. 2018 r. w sprawie nowych stawek na usługi.

Więcej informacji o nowych stawkach w zakładce usługi.

04.01.2019

ZAWIADOMIENIE O BRAKU WODY

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu zawiadamia, że w związku z koniecznością wykonania pilnych prac konserwacyjnych w dniu 08.01.2019r. w godz. 9:30 – 14:00 nastąpi przetrwa w dostawie wody, która obejmie:

 • bloki ul. Wschodnia nr 1, 3, 5
 • pawilony handlowe ul. Kolejowa nr 9, 9a

Za utrudnienia przepraszamy.

06.11.2018

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na: „Zakup minikoparki”

Załączniki:

Zapytanie-ofertowe

Druk oferty

Wzór umowy

28.08.2018

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na:  „Wykonanie modernizacji przepompowni ścieków w Sadku (koło Kościoła) gmina Szydłowiec”

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

27.08.2018

INFORMACJA

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, informują, że przetarg na „Wykonanie modernizacji przepompowni ścieków w Sadku (koło Kościoła) gmina Szydłowiec” został unieważniony. Kwota zaproponowana przez oferenta rażąco przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia przez zamawiającego.

12.07.2018

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na:  „Wykonanie modernizacji przepompowni ścieków w Sadku (koło Kościoła) gmina Szydłowiec”

Załączniki dostępne w zakładce Zamówienia.

24.05.2018

INFORMACJA

Informacja o wyborze ofert na rezerwację miejsca handlowego NR 12                          na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu                      (do pobrania w załączniku).

ZAŁĄCZNIK

13.03.2018

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu informują, że dzień 30. 03. 2018 r.(Piątek) jest dniem wolnym od pracy za dzień 06. 01. 2018 r.
Podstawa prawna:
Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki Nr 1/2018  z dnia 03. 01. 2018r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
                                                                                                    Prezes Zarządu
mgr inż. Dariusz Kujbida

21.12.2017

OGŁOSZENIE

W sprawie wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Załączniki o nowych taryfach są dostępne w zakładce taryfy.

28.03.2017

INFORMACJA

Informacja o wyborze ofert na rezerwację miejsca handlowego na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu (do pobrania w załączniku).

ZAŁĄCZNIK

23.12.2016

Zapraszamy do korzystania z usług Oczyszczalni Ścieków w Szydłowcu.

Świadczymy usługi asenizacyjne m.in. wywóz nieczystości płynnych          (wywóz szamba) oraz udrażnianie i oczyszczanie kanalizacji.
Działamy na terenie powiatu Szydłowiec.

Gwarantujemy sprawną i terminową realizację
zawsze w konkurencyjnych cenach.
Świadczymy usługi dla firm, instytucji i klientów indywidualnych.

Tel: 501 – 325 – 787

lub 48 617 – 13 – 64

23.12.2016

OGŁOSZENIE

W sprawie wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Załączniki o nowych taryfach są dostępne w zakładce taryfy.

10.11.2016

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH  

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Szydłowcu informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe znajdujące się w pawilonie handlowym na Targowisku Miejskim w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/ Strażackiej o powierzchni użytkowej 8,5 m2.

Miesięczny czynsz za dzierżawę boksu handlowego wynosi

278,59 zł/ netto plus media.
Lokale wyposażone są w instalację wodną, kanalizacyjną i elektryczną.
Lokale idealnie nadają się do prowadzenia działalności handlowej, gastronomicznej lub usługowej.
Osoby zainteresowane wynajęciem prosimy o kontakt od poniedziałku             do piątku w godzinach

7.00-15.00 pod numerem telefonu: (48) 617-04-26.

01.01.2016

OGŁOSZENIE

W sprawie wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Załączniki o nowych taryfach są dostępne w zakładce taryfy.

21.07.2015

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu
Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Rada Nadzorcza Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu działając na podstawie uchwały nr 7/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie postanowienia o przeprowadzeniu konkursu Wiceprezesa Zarządu w Spółce.

15.11.2014
Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego dla zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców gminy Szydłowiec dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki , w kwocie 26.900,00 zł.

11.03.2014
Na podstawie art.24.ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U. z 2006 roku Nr 123, poz.858 spółka „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu wprowadza nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4.

Taryfy obowiązują przez okres 1 roku od dnia 1 kwietnia 2014r. do dnia 31 marca 2015r.

Załączniki o nowych taryfach są dostępne w zakładce dokumenty.