Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Szydłowcu

pic1

aktualnosci

01.01.2016

Ogłoszenie w sprawie wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków… więcej

21.07.2015
Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu… więcej

 

15.11.2014
Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego dla zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców … więcej


Nasz adres:
Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Szydłowcu
ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec
NIP: 799-18-29-239
tel./fax: (048) 617-04-26
e-mail: kontakt@wik-szydlowiec.pl