AKTUALNOŚCI

26.05.2021

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 informują o wyborze oferty na „Opracowanie operatu wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu grupowego w miejscowości Sadek gm. Szydłowiec”.

24.05.2021

Informacja o wyborze ofert

Dotyczy:
przetargu ofertowego na rezerwację miejsc handlowych nr 20, 21 w sektorze I na Targowisku Miejskim w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/ Strażackiej w Szydłowcu.

           „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu zawiadamia, że w przetargu na rezerwację miejsc handlowych nr 20, 21 w sektorze I na Targowicy Miejskiej przy ul. Wschodniej/ Strażackiej w Szydłowcu Komisja powołana Zarządzeniem nr 5/2021 Prezesa Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu z dnia 04.05.2021r. dokonała wyboru oferty nr 1 złożonej przez:

AGABER
Agnieszka Berlińska
Kowalanka 58,
 26-625 Wolanów

20.05.2021

INFORMACJA

W związku z zarządzeniem nr 4/2021 Prezesa Zarządu Spółki WiK w Szydłowcu z dnia 29 kwietnie 2021r. informujemy, iż dzień 4 czerwca 2021 ustalono dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 1 maja 2021r.

18.05.2021

INFORMACJA

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 informują o wyborze oferty na „Sukcesywna dostawa komór grobowych żelbetonowych wraz z ich montażem/ wpuszczeniem do wykopu przygotowanego przez Zamawiającego„.

13.05.2021


Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe pn. „Opracowanie operatu wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody na pobór wody podziemnych dla potrzeb wodociągu grupowego w miejscowości Sadek gm. Szydłowiec.”

Załączniki do pobrania: Zamówienia

04.05.2021

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe pn: „Sukcesywna dostawa komór grobowych żelbetonowych wraz z ich montażem/ wpuszczeniem do wykopu przygotowanego przez Zamawiającego„.

Załączniki do pobrania: Zamówienia

OGŁOSZENIE  

    Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu, ogłasza przetarg ofertowy na rezerwację miejsc handlowych numer:  20, 21 na Targowisku Miejskim  przy ul. Wschodniej/Strażackiej.

Załączniki do pobrania: Targowisko Miejskie

Oferty należy składać do 19.05.2021 r. do godziny 10:45  w siedzibie Spółki przy ul. Wschodniej 11, 26-500 Szydłowiec, w biurze targowiska – boks nr 1 w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/ Strażackiej.

07.04.2021

Jak wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021?

Spis jest naprawdę łatwy! Wystarczy wejść na stronę internetową Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) oraz skorzystać z wygodnej i bezpiecznej aplikacji spisowej. Zrób to jak najszybciej!

Z obowiązku spisowego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) możemy się wywiązać już od 1 kwietnia. Wtedy zacznie działać aplikacja spisowa NSP 2021 – podstawowa i OBOWIĄZKOWA metoda spisu. Nie warto z tym zwlekać!

Do aplikacji zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

Nie masz komputera? Pomogą urzędnicy

Osoby, które nie mają komputera lub telefonu z Internetem, mogą poprosić o pomoc najbliższych lub udać się do Urzędu Gminy lub Miasta i zgłosić chęć udziału w NSP 2021.  Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowany komputer z dostępem do sieci internetowej. W razie pytań lub problemów wsparciem będzie służyć wyznaczony do tego pracownik Urzędu.

Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześniej sprawdzić telefonicznie dostępność punktu  spisowego i umówić się w Urzędzie  na konkretną godzinę.

Można również spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99.

Rachmistrz ostatnią deską ratunku

Jeśli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet – w domu lub w Urzędzie Gminy/Miasta – musimy spodziewać się telefonu od rachmistrza lub jego wizyty. WAŻNE – gdy skontaktuje się z nami rachmistrz, nie możemy już odmówić udziału i musimy się spisać. Z tego względu – podkreślmy to raz jeszcze – warto spisać się samemu przez Internet w dogodnym dla nas terminie.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

05.01.2021

OGŁOSZENIE

               Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu informują, że od 1 stycznia 2021r. nastąpiła zmiana stawki za wykonanie usług przez pracowników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu
Podstawa prawna:
Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki Nr 14/2020  z dnia 17.12.2020r. w sprawie nowych stawek na usługi.

Więcej informacji o nowych stawkach w zakładce CENNIK USŁUG


08.12.2020

INFORMACJA

 „Wodociągi i Kanalizacja”  Spółka z o. o. w Szydłowcu zawiadamia  o unieważnieniu  postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie  przetargu  nieograniczonego  na zadanie pod nazwą: „Wykonanie armatury  wnętrza przepompowni ścieków w Szydłowcu ul. Sowińskiego (ZAMEK).”

UNIEWAZNIENIE PRZETARGU


04.12.2020

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu informują, że dzień 24 grudzień 2020 r.(czwartek) jest dniem wolnym od pracy za dzień 26.12. 2020 r.
Podstawa prawna:
Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki Nr 12/2020  z dnia 03. 12. 2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
 Prezes Zarządu
mgr inż. Dariusz Kujbida

25.11.2020

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe pn: „Wykonanie armatury wewnętrznej przepompowni ścieków w Szydłowcu ul. Sowińskiego”.

Załączniki do pobrania: Zamówienia

25.11.2020

INFORMACJA

Na podstawie art.24c ust. 2  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 roku, poz.1437, j. t. ze zm.) spółka „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu wprowadza nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1

Taryfy obowiązują przez okres 3 lat i obowiązują od dnia 7 grudnia 2020r. 

Załączniki o nowych taryfach są dostępne w zakładce Taryfy.

20.10.2020

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORSTW!

W związku z prowadzeniem przez Spółkę odbioru odpadów komunalnych od osób indywidulanych jak i przedsiębiorstw, informujemy, że do dnia 30.10.2020r. można zawrzeć z umowę na odbiór odpadów komunalnych wytwarzanych w związku z prowadzeniem przez Państwa działalnością. 

Uwaga!

W okresie od 01 października 2020 r. do 31.12.2020 r. Spółka „Wodociągi i Kanalizacja ” Sp. z o.o. w Szydłowcu prowadzić będzie odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Szydłowiec. Wszystkich informacji na temat odpadów komunalnych ich segregacji, odbioru możesz uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu:

786 -126-067 lub (48) 617-04-26

21.08.2020

INFORMACJA

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 informują o wyborze oferty na „Zakup i dostawa worków do segregacji odpadów komunalnych”

ogłoszenie wyniku postępowania

23.07.2020 r. 

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe pn: „Zakup i dostawa worków do segregacji odpadów komunalnych”

Załączniki do pobrania: Zamówienia

08.06.2020

OGŁOSZENIE

            Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu, ogłasza przetarg ofertowy na rezerwację miejsc handlowych numer:  2, 9, 10, 52 na Targowisku Miejskim  przy ul.Wschodniej/Strażackiej.

Załączniki do pobrania: Targowisko Miejskie

Oferty należy składać do 24.06.2020 r. do godziny 10:45  w siedzibie Spółki przy ul. Wschodniej 11, 26-500 Szydłowiec, w biurze targowiska – boks nr 1 w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/ Strażackiej.

03.06.2020

19.05.2020

ZAWIADOMIENIE O BRAKU WODY

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu zawiadamia odbiorców, że w dniu 21.05.2020 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 z powodu planowanych prac na sieci wodociągowej nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostały objęte budynki o numerach 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8 przy ulicy Jachowskiego, numery 1A, 3, 3A przy ulicy Staszica, numery 62, 64 przy ulicy Wschodniej. 

Za utrudnienia przepraszamy.

19.05.2020

06.05.2020

INFORMACJA

Zarządca Targowiska Miejskiego „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Szydłowcu informuje, że dnia 9 maja 2020 r. zostaje otwarte Targowisko przy ul. Wschodniej/ Strażackiej.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2 wprowadzone zostały szczególne zasady dotyczące organizacji i funkcjonowania Targowiska Miejskiego.

 1. Targowisko Miejskie w Szydłowcu czynne w środy i soboty. Dla osób prowadzących handel w godzinach od 5:00 do 13:00, natomiast dla osób kupujących od 6:30 do godziny 13:00.  
 2. W przypadku konieczności oczekiwania na wejście na teren targowiska należy zachować bezpieczna odległość (minimum 2 m) od innych osób.
 3. Przy wejściu na plac targowy zamontowane zostaną dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 4. Na targowisku mogą przebywać osoby nie wykazujące objawów chorobowych. Osoby przeziębione, chore, o zmniejszonej odporności powinny zostać w domach dla bezpieczeństwa własnego oraz  innych mieszkańców.
 5. W tym samym czasie na targowisku mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży, z wyłączeniem osób stanowiących obsługę targowiska oraz straganów.
 6. Należy zachować bezpieczną odległość wynoszącą minimum 2 metry w relacji klient- klient a także klient- sprzedawca.
 7. Osoby przebywające na targowisku mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
 8. Sprzedający ma obowiązek zapewnić Klientom dostęp do środków dezynfekujących oraz rękawiczek jednorazowych.
 9. Na straganach i stoiskach z żywnością zakazuje się kontaktu kupującego z produktami. Wszystkie produkty i towary pakuje i podaje sprzedający.
 10. Osoby wyznaczone w imieniu Zarządcy Targowiska będą kontrolować liczbę wpuszczanych osób oraz informować o konieczności utrzymania bezpiecznej odległości między sobą. Osoby przebywające na Targowisku zobowiązani są stosować się do zaleceń Zarządcy oraz Służb porządkowych.

Wszystkie wprowadzone ograniczenia na Targowisku Miejskim w Szydłowcu podyktowane są  troską o zdrowie mieszkańców Gminy Szydłowiec (zarówno kupujących, jak i handlujących).

W tym trudnym czasie prosimy Państwa o podporządkowanie się zaleceniom, co znacznie ułatwi pracę, a zarazem zapewni bezpieczeństwo.

Z poważaniem:          
              Dariusz Kujbida
              Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu

06.05.2020

INFORMACJE DLA SPRZEDAJĄCYCH

Informujemy, że osoby handlujące mają obowiązek rozłożyć towar w godzinach od 5:00-6:30.

Na targowisko wpuszczane będą tylko osoby posiadające podpisaną umowę rezerwacji lub dzierżawy z Zarządcą Targowiska.

INFORMACJA DLA KUPUJĄCYCH

ZASADY FUNKCJONOWANIA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W CZASIE EPIDEMII

01.04.2020

OGŁOSZENIE

Dla wszystkich Państwa, którzy wystawiali się z produktami żywnościowymi
na Targowicy Miejskiej w Szydłowcu, która została
tymczasowo zamknięta do odwołania z powodu epidemii w naszym kraju,
istnieje możliwość wystawienia swojej oferty na powstałej grupie na
facebooku „Targowisko Szydłowiec”. Gmina Szydłowiec nie pośredniczy w
transakcjach, nie pobiera żadnej prowizji, ale też nie odpowiada za
ewentualne roszczenia. To jest tylko grupa, gdzie sprzedający i kupujący
mają możliwość dojść do porozumienia. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania
podajemy numer do administratorów tej grupy. Usługa jest bezpłatna.

Michał Szymkiewicz – 731876996 Konrad Jóźwik – 501611019

24.03.2020

INFORMACJA

 W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce kasa Spółki jest zamknięta. Inkasenci nie będą robić odczytów wodomierzy, wystawiają jedynie faktury zawierające prognozę zużycia wody. Stan wodomierza można podawać telefonicznie pod nr 48 617-04-26 (w.24). Prognozowe faktury będą roznoszone i wrzucane do skrzynek przy posesjach. Pamiętaj, że Inkasent nie będzie przyjmował w tym okresie wpłat za zużycie wody. Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe Spółki nr 59 9132 0001 0134 3905 2000 0010. Prosimy w tytule przelewu wpisywać imię i nazwisko płatnika oraz ID znajdujące się na fakturze.

12.03.2020 r.


24.02.2020r.

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe pn: „Sukcesywna dostawa wodomierzy oraz elementów montażowych wodomierzy, na potrzeby Spółki z o. o. Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu, dla obszaru Gminy Szydłowiec w 2020 r.”

Załączniki do pobrania: Zamówienia

30.01.2020

Informacja o wyborze ofert na rezerwację miejsc handlowych  NR 27 zlokalizowanego w sektorze I oraz 34  w sektorze II na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu (do pobrania w załączniku).

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

16.01.2020 r. 

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe pn: „Sukcesywna dostawa wodorotlenku sodu w granulkach przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej”.

Załączniki do pobrania: Zamówienia

14.01.2020r.

OGŁOSZENIE

Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu,  ogłasza   przetarg ofertowy na rezerwację miejsc handlowych numer:  27, 34  na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej.

Załączniki do pobrania: Targowisko Miejskie

Oferty należy składać do 29.01.2020 r. do godziny 10:45  w siedzibie Spółki przy ul. Wschodniej 11, 26-500 Szydłowiec, w biurze targowiska – boks nr 1 w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/ Strażackiej.

26.11.2019

Zawiadomienie o braku wody

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu zawiadamia odbiorców, że w dniu 28.11.2019 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 z powodu planowanych prac na sieci wodociągowej nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostaną objęte budynki od numeru 1 do 25 A przy ulicy Staszica.

Za utrudnienia przepraszamy

29.10.2019

INFORMACJA

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu informują, że dzień 27 grudnia 2019 r. (Piątek) jest dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym dzień ten odpracowany będzie dnia 16 listopada 2019 r. (Sobota).

Podstawa prawna:

Zarządzenie Prezesa Spółki Nr 19/2019 z dnia  29.10.2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy i ustalenia za ten dzień pracującej soboty dla pracowników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Szydłowcu.

16.09.2019

INFORMACJA

Informacja o wyborze ofert na rezerwację miejsc handlowych  NR B-3 znajdującego się pod filarami pawilonu handlowego, 72, 73, 75, 76  w sektorze III na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu (do pobrania w załączniku).

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

27.08.2019

OGŁOSZENIE

Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu,  ogłasza   przetarg ofertowy na rezerwację miejsc handlowych numer:  B-3, 72, 73, 75, 76 na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej.

Załączniki do pobrania: Targowisko Miejskie

Oferty należy składać do 11.09.2019r. do godziny 10:45  w siedzibie Spółki przy ul. Wschodniej 11, 26-500 Szydłowiec, w biurze targowiska – boks nr 1 w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/ Strażackiej.

SZYDŁOWIECKA KRANÓWKA JEST DOBRA

Zdrowo i ekonomicznie. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu zachęca do picia wody z kranu.

Woda z kranu posiada minerały w tym biopierwiastki takie jak wapń i magnez. Jakość wody jest kontrolowana, także podczas transportu rurami. Picie wody kranowej nie odpowiada za powstawanie kamieni nerkowych oraz żółciowych. Więcej faktów i mitów, oraz informacji dotyczących „kranówki” znajdziecie na stronie: www.pijwodezkranu.org/ 

Informacje na temat badań wody znajdują się na stronie: http://www.wik-szydlowiec.pl/index.php/badania-wody/ „

04.07.2019

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11, ogłasza zapytanie ofertowe na:

„Opracowanie Planu Bezpieczeństwa Wody dla potrzeb Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu”

Załącznik do pobrania w zakładce Zamówienia

02.07.2019

INFORMACJA

Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu, informuje że zapytanie ofertowe na: „Dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu” nie zostało rozstrzygnięte. Wartość wszystkich złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert znacznie przekracza kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

25.06.2019

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na:„Dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu.”

Załączniki do pobrania w zakładce Zamówienia

Oferty należy składać do 1 lipca 2019 do do godziny 13:00

17.05.2019

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

Niniejszym informuję o wyniku postępowania na:

„Wykonanie armatury wnętrza przepompowni ścieków w Szydłowcu ul. Piękna”.

Wybrano ofertę firmy:

CEWAR Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Pancerniaków 1B, 20-331 Lublin

Uzasadnienie: W postępowaniu złożono jedną ofertę.

18.04.2019

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na: „Wykonanie armatury wnętrza przepompowni ścieków w Szydłowcu ul. Piękna”.

Załączniki do pobrania w zakładce Zamówienia

Oferty należy składać do 9 maja 2019 do do godziny 11:00

08.04.2019

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu informują,że dzień 02. 05. 2019 r.(Czwartek) jest dniem wolnym od pracy.        W związku z powyższym dzień ten odpracowany będzie dnia          27 kwietnia 2019 r. (Sobota). 
Podstawa prawna:
Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki Nr 8/2019  z dnia 29. 03. 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy i ustalenia za ten dzień pracującej soboty dla pracowników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu.
                                                                                                Prezes Zarządu
mgr inż. Dariusz Kujbida

25.03.2019

INFORMACJA

Informacja o wyborze ofert na rezerwację miejsc handlowych  NR 25,26,27 w sektorze I oraz miejsca nr 124 w sektorze V na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu (do pobrania w załączniku).

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

12.03.2019

OGŁOSZENIE

Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu,  ogłasza przetarg ofertowy na rezerwację miejsc handlowych numer: 25,26,27,72-73 i 124 na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej.

Załączniki do pobrania: Targowisko Miejskie

29.01.2019

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Szydłowcu dołączyła do programu „Polska Bezgotówkowa” w związku z powyższym informujemy, że od dnia 01.02.2019 r. za wykonane usługi przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu będzie można dokonać płatności kartą.

23.01.2019

INFORMACJA

Informujemy, iż Laboratorium Badań Wody i Ścieków przy Wodociągi i 
Kanalizacja Sp. z o. o. w Szydłowcu uzyskało zatwierdzenie do 
wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu w dniu 13 grudnia 2018 r. decyzją nr 18/2018.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Laboratorium.

18.01.2019

UWAGA!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE:

„Dostawę i zakup używanego samochodu ciężarowego”.

Ostateczny termin składania ofert: 25.01.2019r.

14.01.2019

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na: „Dostawę i zakup używanego samochodu ciężarowego”.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Druk oferty

Wzór umowy

07.01.2019

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu informują,  że od 1 stycznia 2019  r. nastąpiła zmiana stawki za wykonanie usług przez pracowników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu

Podstawa prawna:

Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki Nr 15/2018  z dnia 11. 12. 2018 r. w sprawie nowych stawek na usługi.

Więcej informacji o nowych stawkach w zakładce usługi.

04.01.2019

ZAWIADOMIENIE O BRAKU WODY

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu zawiadamia, że w związku z koniecznością wykonania pilnych prac konserwacyjnych w dniu 08.01.2019r. w godz. 9:30 – 14:00 nastąpi przetrwa w dostawie wody, która obejmie:

 • bloki ul. Wschodnia nr 1, 3, 5
 • pawilony handlowe ul. Kolejowa nr 9, 9a

Za utrudnienia przepraszamy.

06.11.2018

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na: „Zakup minikoparki”

Załączniki:

Zapytanie-ofertowe

Druk oferty

Wzór umowy

28.08.2018

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na:  „Wykonanie modernizacji przepompowni ścieków w Sadku (koło Kościoła) gmina Szydłowiec”

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

27.08.2018

INFORMACJA

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, informują, że przetarg na „Wykonanie modernizacji przepompowni ścieków w Sadku (koło Kościoła) gmina Szydłowiec” został unieważniony. Kwota zaproponowana przez oferenta rażąco przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia przez zamawiającego.

12.07.2018

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11 ogłasza zapytanie ofertowe na:  „Wykonanie modernizacji przepompowni ścieków w Sadku (koło Kościoła) gmina Szydłowiec”

Załączniki dostępne w zakładce Zamówienia.

24.05.2018

INFORMACJA

Informacja o wyborze ofert na rezerwację miejsca handlowego NR 12                          na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu                      (do pobrania w załączniku).

ZAŁĄCZNIK

13.03.2018

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Szydłowcu informują, że dzień 30. 03. 2018 r.(Piątek) jest dniem wolnym od pracy za dzień 06. 01. 2018 r.
Podstawa prawna:
Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki Nr 1/2018  z dnia 03. 01. 2018r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
                                                                                                    Prezes Zarządu
mgr inż. Dariusz Kujbida

21.12.2017

OGŁOSZENIE

W sprawie wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Załączniki o nowych taryfach są dostępne w zakładce taryfy.

28.03.2017

INFORMACJA

Informacja o wyborze ofert na rezerwację miejsca handlowego na Targowisku Miejskim przy ul. Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu (do pobrania w załączniku).

ZAŁĄCZNIK

23.12.2016

Zapraszamy do korzystania z usług Oczyszczalni Ścieków w Szydłowcu.

Świadczymy usługi asenizacyjne m.in. wywóz nieczystości płynnych          (wywóz szamba) oraz udrażnianie i oczyszczanie kanalizacji.
Działamy na terenie powiatu Szydłowiec.

Gwarantujemy sprawną i terminową realizację
zawsze w konkurencyjnych cenach.
Świadczymy usługi dla firm, instytucji i klientów indywidualnych.

Tel: 501 – 325 – 787

lub 48 617 – 13 – 64

23.12.2016

OGŁOSZENIE

W sprawie wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Załączniki o nowych taryfach są dostępne w zakładce taryfy.

10.11.2016

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH  

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Szydłowcu informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe znajdujące się w pawilonie handlowym na Targowisku Miejskim w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/ Strażackiej o powierzchni użytkowej 8,5 m2.

Miesięczny czynsz za dzierżawę boksu handlowego wynosi

278,59 zł/ netto plus media.
Lokale wyposażone są w instalację wodną, kanalizacyjną i elektryczną.
Lokale idealnie nadają się do prowadzenia działalności handlowej, gastronomicznej lub usługowej.
Osoby zainteresowane wynajęciem prosimy o kontakt od poniedziałku             do piątku w godzinach

7.00-15.00 pod numerem telefonu: (48) 617-04-26.

01.01.2016

OGŁOSZENIE

W sprawie wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Załączniki o nowych taryfach są dostępne w zakładce taryfy.

21.07.2015

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu
Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Rada Nadzorcza Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu działając na podstawie uchwały nr 7/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie postanowienia o przeprowadzeniu konkursu Wiceprezesa Zarządu w Spółce.

15.11.2014
Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego dla zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców gminy Szydłowiec dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki , w kwocie 26.900,00 zł.

11.03.2014
Na podstawie art.24.ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U. z 2006 roku Nr 123, poz.858 spółka „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu wprowadza nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4.

Taryfy obowiązują przez okres 1 roku od dnia 1 kwietnia 2014r. do dnia 31 marca 2015r.

Załączniki o nowych taryfach są dostępne w zakładce dokumenty.